Գիտական միջոցառումը տեղի կունենա Երևանի պետական բժշկական համալսարանի՝ վարչական մասնաշենքի կարմիր դահլիճում
Կորյունի 2, Երևան, ՀՀ